Saksman sukuseura 

 Kokouskäytäntö

 

Varsinainen SUKUKOKOUS kutsutaan koolle joka kolmas vuosi. Sukukokouksen on tehtävä on päättää toiminnasta, raha-asioista ja valita johtokunta. Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdottaa pitopaikkaa, ideoida ja tuottaa juhlaohjelmaa, sekä tehdä sukukokoukselle aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

JOHTOKUNNAN kokouksia on vuodessa 1-2. Johtokunnan tehtävä on hoitaa käytännön toimet ja huolehtia sukukousten päätösten toteutumisesta.  Johtokunta ideoi myös uutta; mitkä asiat kiinnostaisivat jäsenkuntaa ja mistä saadaan rahaa toimintaa varten. Kaikesta tästä laaditaan ehdotukset sukukokoukselle. Vaikka kokoukset ovat iloista porinaa, asioista tehdään selkeät päätökset ja ne kirjataan kokouspöytäkirjaan. 

Kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia. Lämpimästi tervetuloa!

 

Powered by Aava 3