Kokouskäytäntö

Varsinainen SUKUKOKOUS kutsutaan koolle joka kolmas vuosi.Sukukokouksen on tehtävä on päättää toiminnasta, raha-asioista ja valita    johtokunta. Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdottaa pitopaikkaa, ideoida / tuottaa juhlaohjelmaa, sekä tehdä sukukokoukselle aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

 JOHTOKUNNAN kokouksia on vuodessa 1-2 . Johtokunnan tehtävä on hoitaa käytännön toimet ja huolehtia sukukousten päätösten     toteutumisesta Toisaalta siellä ideoidaan uutta ja mietitään mitkä asiat kiinnostaisivat jäsenkuntaa, pohditaan mistä saadaan rahaa toimintaa varten.   Kaikesta tästä laaditaan ehdotukset sukukokoukselle. Vaikka kokoukset ovat iloista porinaa, asioista tehdään selkeät päätökset.

Johtokunta kokoontui 31.10.2018 Punaisen piipun kievarissa Juvan Nuutilanmäellä.

  • Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on noudatettu.
  • Hiukan huolta aiheutti jäsenmaksujen kertymä, joten päätettiin muistuttaa maksuista.
  • Kuultiin alustus DNA- testin hyödyntämisestä sukututkimuksessa. Suoran isälinjan Y-DNA-testin avulla saattaisi löytyä geneettisiä sukulaisia, ja vihje mistä kannattaisi vielä etsiä lukkari Saxmanin juuria.
  • Keskustelun jälkeen päättettiin, että sukuseura kustantaa yhden henkilön, jolla on Y-kromosomi(mies), BigY-DNA-testin. Testihenkilön tulee täyttää tietyt ehdot ja luovuttaa saamansa testitulokset sukuseuran tutkimuskäyttöön.
  • Päätettiin jäsenkirjeen laajasta jakelusta
  • Kotisivuilla on vierailtu ilahduttavasti. Niiden sisältöä ja aineistoa uudistetaan vähitellen.
  • Sukuseura tulee toimineeksi pian 30 vuotta, joten olisi mukava juhlia sitä sukukokuksen yhteydessä. v. 2020.
  • Toivomme paljon ideoita ja ehdotuksia juhlapaikasta, -ohjelmasta.  Ja vapaaehtoisia esiintyjiä/ taitajia sukulaisjoukosta!

Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää tiistaina 29.10.2019.

Kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia. Lämpimästi tervetuloa!