Saksman sukuseura 

Suvun vanhin tunnettu kantaisä on lukkari Carl Saxman

 

Pielaveden Saxman/ Saksman –suvun vanhin tunnettu kantaisä on lukkari Carl Saxman syntynyt.1741 ja kuollut 12.8.1799 Pielavedellä. Hänen puolisonsa oli Maria Marin, s. 13.1.1741, k. 30.1.1824 Pielavedellä.  Heidät vihittiin avioliittoon 6.10.1764. Pielaveden Lammassalossa. Marian vanhemmat olivat lukkari Johan Marin, s.1710 ja Margareta Nousiainen, s.1718.

Sitä missä Carl on syntynyt tai keitä olivat hänen vanhempansa, ei ole saatu selville. Hän oli muuttanut Pielavedelle 20-vuotiaana nuorukaisena. Eräs olettamus on, että hän olisi tullut Hämeestä Rautalammin kautta Pielavedelle. Tyrvännön seurakunnan vuoden 1742 kastekirjaan on merkitty Carl-niminen lapsi, jonka isälle ei ole mainittu sukunimeä. Lapsi saattaisi olla kaivattu Carl, joka syntyi 1741. Tuolloin kastaminen saattoi viivästyä syystä tai toisesta. Varmistusta tälle haetaan edelleen muista asiakirjalähteistä.

Carl Saxman oli jo toimittanu lukkarin virkaa appensa Johan Marinin kivulloisuuden vuoksi kauan ennen kuin hän sai ”kontrahdin” lukkarin virkaan Pielaveden kappeliseurakuntaan.

Kopio hänelle annetusta valtakirjasta on säilynyt ja löytyy Gösta Cavoniuksen kirjasta: Folkskollärarnas Föregångare i Finland, klockare och sockenskolmästare under frihetstiden, Helsingfors 1943 Kontrakt mellan klockare och måg angående överlåtande av klockartjänsten och dotter mot underhåll och andra förmåner.

Den 28/4 1765 överlämnade klockaren Johan Mariin sin syssla i Pielavesi kapell åt ”unge karlen” Carl Saxman, som samma dag ingått äkta förbund med hans dotter Maria. Mågens förbindelse lydde: 

”Jag Carl Saxman, som i Herrans namn förbundit mig i äktenskap med Klockaren Johan Mariins dotter Maria, will det samma fullborda och hålla, samt förklarar mig nögder at efter här förenämnda författning förrätta hela klockare syslan emot halfwa inkomstens eller Rättighets åtniutande, som ock wara ansvarig för Kyrkans skrud, i alt det af en Klockare fordras, så snart det mig under händer lefwereras, och jag förordnas att förrätta sysslan, will jag ock gärna min tillämnade Swär fader städse barnslig tillgifwenhet och skiötsell i des yttersta ålderdom bewisa, samt efter det jag kan underwisa hans son i skrifwande.
Pelavesi d. 28 April 1764. Carl Saxman"
(Enligt originalakt i BDA, Handlingar 1765, prod. 30/10.)

 

Suomennos:
Gösta Cavonius: Kansakoulunopettajien edelläkävijä Suomessa, lukkari ja pitäjänkoulun opettaja vapauden aikana, Helsingissä 1943

Lukkarin ja vävyn välinen sopimus koskien lukkarin toimen ja tyttären luovutusta ylöspitoa ja muita etuja vastaan.

28/4 1765 luovutti lukkari Johan Mariin toimensa Pielaveden kappelissa ”nuorelle miehelle” Carl Saxmanille, joka oli samana päivänä mennyt naimisiin hänen tyttärensä Marian kanssa. Vävyn sitoumus kuului seuraavasti:

”Minä Carl Saxman, joka olen Herran nimeen sidottu avioliittoon lukkari Johan Mariinin tyttären Marian kanssa, jonka aion täyttää ja pitää, samalla ilmoitan tyytyväisyyteni tässä mainittuun järjestelyyn hoitaa koko lukkarin toimi puolta tuloa tai oikeutta vastaan, sekä vastata Kirkon virkapuvusta, kuten lukkarilta vaaditaan, niin pian kuin se minulle toimitetaan, ja minut virkaa hoitamaan asetetaan, haluan myöskin osoittaa aiotulle apelleni lapsenomaista kiintymystä ja huolenpitoa hänen korkeimmassa vanhuudessaan, sekä lisäksi voin opettaa hänen poikaansa kirjoittamaan."  Pielavesi 28.4.1764. Carl Saxman


Carl Saxmanin ja Maria Marinin lapset

Perheeseen syntyi kuusi lasta, kolme tytärtä ja kolme poikaa.

  1. Vanhin tytär Anna Cristina s. 14.8.1765 ja menehtyi rokkoon juuri aikuisikään vartuttuaan 22-vuotiaana.
  2. Johan, s.18.3.1768 avioitui kersantin tytär Maria Costianin kanssa 1786 ja muutti viljelijäksi isojaossa saamalleen tilalle Haukkalahteen. Hänestä tuli kylän merkkimies ja toimi kirkon kuudennusmiehenä  ja kylänvaltuusmiehenä. Menehtyi kuumetautiin 39 -vuotiaana v.1808. Perheeseen syntyi kahdeksan lasta.
  3. Henrik s.27.7.1770 muutti Kokkolaan ja pestautui kruununarmeijaan, muutti myöhemmin Ristiinaan, jossa toimi vääpelinä ja, kruununarmeijan varusmestarina. Puoliso Maria Savander, s. 1768.
  4. Brudentia, s. 10.2.1773. Hänen puolisonsa oli Paavo Nousiainen, kruununarmeijan ruotusotilas-torppari ja armeijan vaatepaikkari. Ruotusotilasnimeltään Paavo oli Paul (Paulus) Nordman. Nimi palautui myöhemmin Nousiaiseksi ja Paavosta tuli pitäjänräätäli. Asuivat aluksi Jataniemen mailla ja myöhemmin Vaaraslahden Niemelässä vävynsä luona.
  5. Lovisa, s.12.2.1777 avioitui talollisen Anders Niskasen kanssa ja ryhtyi emännäksi Lammassalon Anttilan taloon. Heille syntyi viisi lasta.
  6. Carl, s.16.1.1787 Kaarle kuulutettiin Brita Caisa Qvickin kanssa v.1808 alussa, mutta kihlaus purkautui ja Kaarle muutti Pieksämäelle. Siellä hänet vihittiin Maria Elisabeth Qvistin kanssa ja he saivat 10 lasta. Leskimiehenä Kaarle muutti Kuopioon josta Nilsiään.

Tarkempia näistä henkilöistä ja seuraavista sukupolvista löytyy sukukirjasta:"LUKKARI, TALONPOIKA, KUPPARI...

Sukukirjan voit tilata sihteeriltä, hinta postikuluineen 45 €.

 

Powered by Aava 3